جعبه های مخصوص قلممو 

به صورت تک طبقه 
و
دو طبقه 
ورق بزنید و جزئیات ونمونه ی ...

🖌▫️
🔺️جعبه های مخصوص قلممو

به صورت تک طبقه
و
دو طبقه
ورق بزنید و جزئیات ونمونه ی باز شده رو ببینید🌿

🔺️ابعاد:۳۵×۱۰×۵

🔺️قیمت دو طبقه بااحترام:۳۰۰
🔺️قیمت تک طبقه بااحترام :۲۵۰

اعتبار قیمت ها تاپایان اردیبهشت ماه

🔷️مناسب برای انواع قلممو و وسایل زیبای هنری

__________________________________________________