خوشا هر باغ را بارانی از سبز.....خوشا هر دشت را دامانی از سبز....
قیصر امین پور....

خوشا هر باغ را بارانی از سبز…..خوشا هر دشت را دامانی از سبز….🌸🍃
قیصر امین پور….

گردنبند اونیکس…. با کلی خاصیت اعجاز انگیز…خواص اونیکس در قسمت هایلایت توضیح داده شده…..

مشکی

جهت سفارش لطفا دایرکت🙏🌸🍃