دختر 
اینم هدیه من به شما عزیزان دل:
بایه تخفیف عالی میتونین بهترین کادو را برا...

دختر
اینم هدیه من به شما عزیزان دل:
بایه تخفیف عالی میتونین بهترین کادو را برای گل دخترها بخرین.پس این فرصت خوب را از دست ندین ولطفا این پست را برای تمام افرادی که کودک دارن بفرستین تا همه بتونن از این تخفیف خوب بهره مند بشن.

دختر
دخترونه
دختر دختر-مبارک