.
دستبند طلا کارتیه 
متریال طلا ۱۸ عیار
وزن طلا 0.42 گرم⠀
سفارش و قیمت دایرکت⠀
W...

.
دستبند طلا کارتیه
متریال طلا ۱۸ عیار
وزن طلا 0.42 گرم⠀
سفارش و قیمت دایرکت⠀
WhatsApp:⠀⠀
09127789884