-دستبند کارتیه 
-استیل رنگ ثابت
•گلد،رزگلد،سیلور
————————————
Price:205 T
 
    ...

-دستبند کارتیه👼🏽🤍
-استیل رنگ ثابت
•گلد،رزگلد،سیلور🕯
————————————
Price:205 T🛍
✨✨✨✨✨✨✨