دفتر خاطرات

الان که اخرای سال تحصیلی نزدیک میشیم یکی از پرطرفدارترین محصول هامو...

دفتر خاطرات🥺💙

الان که اخرای سال تحصیلی نزدیک میشیم یکی از پرطرفدارترین محصول هامون همین دفتر خاطراته
بچها همشون عاشق خاطرات دوستاشونن😍

🌻قیمت 45000تومان