دوره نوجوانی مهمه چون ..
𖧷- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -𖧷
-تو این دوران...

دوره نوجوانی مهمه چون .🌊💙.
𖧷- – – – – – – – – – – – – – – – – – – -𖧷
-تو این دوران میتونیم خود واقعیمون رو بسازیم .🍬✨. 
-تو این دوران میتونیم بدون دغدعه زندگی کنیم .🌸🍓.
-ما فقط ۲۱۹۰ روز نوجوان هستیم .💚🌙.
-فقط ۹ تابستون رو میتونیم بدون مشغله خوش بگذرونیم .🍑💿.
-تو این دوران مهارت های خاصی کسب میکنیم .🍍🍁.
-تو این دوران بیشتر از هر زمان دیگه میتونیم حفظ کنیم و یاد بگیریم .🚎🎢.
-عادت های خوبی که هرگز از بین نمیرن رو تو این دوران خلق میکنیم .🍸🐹.
-تو این دوران درک اصلی ما از جهان شکل میگیره .🐷🌳.
-تو این دوران دوستای خیلی خوبی پیدا میکنیم .🌌🐾.
‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‍‌‎‎_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
کامنت سیو لایک فراموش نکنید جیگرام♥️😍

.
.
.
نظر قشنگتون برام کامنت کنید که فردا پاسخگوی کامنت های زیباتون هستم ♥️🧖