دیگه فکر کنم همتون میدونید چقد ترنده امسال کیف و کفشای کنفی

اسلاید آخر فیلم کار...

دیگه فکر کنم همتون میدونید چقد ترنده امسال کیف و کفشای کنفی🌝💛
🔻
▫️اسلاید آخر فیلم کار هست
▫️کیف کنفی
▫️ابعادش 22*14هستش که به راحتی میشه گوشی و وسایل روز مره که همیشه همراهمون هست رو توش جا داد
▫️بند بلند دوشی هم داره
▫️قیمت-258
.
.