راستشو بخواید دلم نیومد به اشتراک نذارم حق پدران مظلوم سرزمینم رو

راستی یه چند...

🌸
راستشو بخواید دلم نیومد به اشتراک نذارم حق پدران مظلوم سرزمینم رو😂🚶🏼‍♀️

راستی یه چند تا از ظرف هاتون رو قایم کنید واسه روز زن و روز مادر یکم آینده نگر باشید😉🐹

شما چه هدیه ای برای معلماتون میبردید؟؟

@rastesho_bekhay
@rastesho_bekhay
@rastesho_bekhay