رنگشون همچین خیلی خفیف و ملیحه...
مشخصات بشقاب
قطر :26
قیمت :130
مشخصات کاسه
قطر...

رنگشون همچین خیلی خفیف و ملیحه…🤎🤍💛
مشخصات بشقاب⬇️
قطر :26
قیمت :130
مشخصات کاسه⬇️
قطر:15
ارتفاع:5
قیمت:77
ارسال به سراسر کشور ✅
فروش به صورت تک و عمده ✅