روسری ضخیم
اصلا سر نیست
قیمت:صد و‌ پنجاه هزار تومان
کاملا نو و استفاده نشده
لطفا...

روسری ضخیم
اصلا سر نیست
قیمت:صد و‌ پنجاه هزار تومان
کاملا نو و استفاده نشده
لطفا ورق بزنید
مناسب پاییز و زمستان