روی  چیست؟
هنر خاتم کاری در یک توضیح کلی مهارتی است که در آن  ساز به وسیله‌ی اش...

روی چیست؟
هنر خاتم کاری در یک توضیح کلی مهارتی است که در آن ساز به وسیله‌ی اشکال هندسی سطح رویی دیگر را به زیبایی تزئین می‌کند. در گذشته و برای اولین بار خاتم کاری روی چوب انجام می‌شد و در این روش تمامی سطح اشیاء با خاتم پوشانده می‌شد. اما به مرور زمان هنرمندان به فکر پیش‌رفت این هنر افتاده نمونه‌ی خاتم کاری روی مس را ابداع کردند.
.
.

www.SalamShop.org 🌎
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.