زنجیر و دستبند هرینگبون

فوق العاده زیبا با استحکام بالا

وزن زنجیر باریک:6گرم
و...

🔥زنجیر و دستبند هرینگبون🔥

🌈فوق العاده زیبا با استحکام بالا🌈

⚖️وزن زنجیر باریک:6گرم⚖️
⚖️وزن زنجیر پهن:10گرم⚖️

@parham.talaa
@parham.talaa

💸قیمت زنجیر پهن:15800💸
💸قیمت زنجیر باریک:9800💸
💸قیمت دستبند:6500💸