زیپو روکش صدف طبیعی،سفارش ژاپن،نایاب

فندک ساروم ژاپن،نایاب،آکبند،کلکسیونی،
همرا...

زیپو روکش صدف طبیعی،سفارش ژاپن،نایاب

فندک ساروم ژاپن،نایاب،آکبند،کلکسیونی،
همراه با کیس سیگار دور آب طلا ساخت آلمان چرم طبیعی

فندک_طلا تولد