ساعتِ دنیای من کوک است با لب‌های تو
صبح را بیداری چشم تو تعیین می‌کند

.

سلام د...

ساعتِ دنیای من کوک است با لب‌های تو
صبح را بیداری چشم تو تعیین می‌کند

.

سلام دوستان
صبحتون بخیر

.
ساعت مچی دخترانه و زنانه نگین دار
.

@sanjag_ak