ساعت دیواری 
قیمت سایز ۴۰ سانت: ۴۵۰۰۰۰ تومان.
قیمت سایز ۵۰ سانت : ۵۵۰۰۰۰ تومان.
...

ساعت دیواری
قیمت سایز ۴۰ سانت: ۴۵۰۰۰۰ تومان.
قیمت سایز ۵۰ سانت : ۵۵۰۰۰۰ تومان.
قیمت سایز ۶۰ سانت : ۶۵۰۰۰۰ تومان.
جنس : ام دی اف و رزین
جنس اعداد و عقربه ها : مولتی استایل
دستساز