ساعت ولدر 606

این ساعت یه محصول معمولی نیست بگین چرا؟ 
چونکه هم میتونه ساعت روم...

ساعت ولدر 606

این ساعت یه محصول معمولی نیست بگین چرا؟ 😎
چونکه هم میتونه ساعت رومیزی باشه هم دیواری🤭
هم میتونه توی دفتر و محل کار استفاده بشه هم خونه 😳
هم مناسب اتاق کودکه هم بزرگا❤️
موجود در 7رنگ پاستلی
قطر :20cm
قیمت : 180 هزارتومان