ساعت 13  و  9  تکه 

چاپ عکس ،طرح و حتی متن دلخواه شما روی ساعت شیک و زیبا
جنس...

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

🌺ساعت 13 و 9 تکه 🌺

چاپ عکس ،طرح و حتی متن دلخواه شما روی ساعت شیک و زیبا😍
✅جنس:تخته سه میل
✅سایز: ۴۰*۴۰
✅قیمت:120/000 تومان

💖ساعت دیواری ۹ تکه💖
✅جنس:تخته سه میل
✅سایز : ۴۰*۴۰
✅قیمت:112 /000
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺