ست دونفره:
یک لحاف دورو دوخته شده 
یک کش دوزی 
دو کاور بالش و یک کاور کوسن

قیمت...

ست دونفره:
یک لحاف دورو دوخته شده
یک کش دوزی
دو کاور بالش و یک کاور کوسن

قیمت 900 هزار تومان 🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️

ست تک نفره:
یک لحاف دورو دوخته شده
یک کش دوزی
یک کاور بالش

قیمت 750 هزار تومان
🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️
دایرکت پاسخگو نیستیم ❎❎❎
سفارش از طریق : واتساپ ، تلگرام
🛩🚢🚚ارسال به تمام نقاط ایران🛩🚢🚚 سفارش از طریق : تلگرام ، واتساپ

تلگرام ⬅️09038020394

واتساپ ⬅09360515505

_______________________________________________________