سرویس روتختی چاپی سفارشی
قابل سفارش در سایز و رنگ دلخواه شما

دونفره ۶ تیکه شامل...

سرویس روتختی چاپی سفارشی
✅قابل سفارش در سایز و رنگ دلخواه شما

✔دونفره ۶ تیکه شامل:
۲ عدد روبالشتی
۲ عدد روکوسنی
۱ عدد ملافه کشدوز
۱ عدد لحاف

✔یکنفره ۴ تیکه شامل:
۲ عدد روبالشتی
۱ عدد ملافه کشدوز
۱ عدد لحاف

✔یک و نیم نفره ۶ تیکه شامل:
۲ عدد روبالشتی
۱ عدد ملافه کشدوز
۱ عدد لحاف

✅جنس رویه کار مخمل پورشه
✅جنس زیر کار تترون نخ

🔴جهت اطلاع از قیمت دایرکت پیام بدید