سرویس چینی لب طلا مارک پردیس چهار گوش
درجه یک
رنگ ثابت
کیفیت بی نظیر
با رضایت صد...

سرویس چینی لب طلا مارک پردیس چهار گوش🥳
درجه یک✅
رنگ ثابت💯
کیفیت بی نظیر😍
با رضایت صد درصدی مشتریان💐
شامل👇🏻
بشقاب تخت 6 عدد
گود خورشتی 6 عدد
کاسه ماستی 6 عدد
پیش دستی 6 عدد
دیس بزرگ 2 عدد
کاسه تک بزرگ 1 عدد
نمکدان 2 عدد
سس خوری 1 عدد

🔖قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰

🚫تعداد محدود🚫

✅مارا به دوستان خود معرفی کنید🤳🏻

✅نحوه خرید محصول🛒👇🏻

1️⃣ارسال عکس محصول

2️⃣تعداد محصول

3️⃣آدرس کامل و شماره تماس

4️⃣فیش واریزی

🛍️هزینه پست برعهده مشتری می باشد🛍️

طلا