سفارش پذیرفته میشه 

 ( نشانگر کتاب )
بوک مارک های رنگی کاربردشون اینه که و...

📚🌈

🥰

سفارش پذیرفته میشه 🤗

( نشانگر کتاب )
بوک مارک های رنگی کاربردشون اینه که وقتی که کتاب میخونین و میخواین کتاب رو ببندین ، بوک مارک رو بین کتاب میذارین تا یادتون نره تا کجا خوندین 😉
اینکه کتاب رو باز کنین و یه بوک مارک گل گلی زیبا به چشمتون بخوره خیلی بهتر از تیکه کاغذ یا هر چیز دیگه ای هست ☘