سلام خانوما
اینم کاره پروانه گالری حجاب

روسری دور دست‌دوز 

قواره ۱۴۰ 

جنسش نخ...

سلام خانوما🥰
اینم کاره پروانه گالری حجاب🍃🤍

🪡روسری دور دست‌دوز

📏قواره ۱۴۰

🧵جنسش نخی لطیف

🧕🏻بسیار خوش ایستا

🌸قابل شمارو نداره ۱۲۵

🎁ثبت سفارش دایرکت

📭📬ارسال به داخل شهر فومن و رشت و شهر های مجاور رایگان و شهر های دیگر هزینه پستی دارد📪📫