سلام دختر کوچولوی ناز مو فرفری من 

قد و بالا ۳۰

قیمت با احترام ۸۵ت 
 


ما یک ...

سلام دختر کوچولوی ناز مو فرفری من ⭐💖🎨

قد و بالا ۳۰⭐⭐

قیمت با احترام ۸۵ت ⭐

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

ما یک تولیدی کوچیک داریم که سفارش تکی و عمده شما را می‌پذیریم
تا یک عروسک خاص و تک داشته باشید🐰
همه مدل عروسک اینجا هست😁🎨