سلام رفقا
دیر اومدم ولی دست پر اومدم
پرتره‌ی استاد بختیار علی رو اوردم براتون نو...

سلام رفقا🙋‍♀️
دیر اومدم ولی دست پر اومدم😁
پرتره‌ی استاد بختیار علی رو اوردم براتون😍 نویسنده‌ی کورد😎
اسلاید دوم رو خیلیی دوست دارم 😍🤭
تگشون کنید اگه شد ، که ببینن خودشون رو🥲
شما بفرمایید پرتره‌ی بعدی کی باشه 🤨
هرچند انتخاب کردم امیدوارم انتخاب شما همونی باشه که خودم در نظر دارم 😂🤭

@bachtyar.ali