سلام سلام

امروز اومدم با این نیم ست دلبرکه امیدوارم ازش

خوشتون بیاد

جنس کار ب...

سلام سلام🥰🥰

امروز اومدم با این نیم ست دلبرکه امیدوارم ازش

خوشتون بیاد🥰🥰🥰

جنس کار برنزی وضدحساسیت❤❤

ست کامل کار شامل گردنبندوپابندودستبندوفرقبندوگیره لباسش قابل سفارشه🥰🥰

لطفا با لایک وکامنت ماروحمایت کنید

قیمت گردنبند بااحترام۵۵

گوشواره۲۵
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤❤❤❤❤❤🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🙏🙏🙏🙏🙏🙏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥