سلام سلام دوستان چطورید؟ 
من اومدم با یه عروسک خفنن دیگه
خودم که عاشق این کیوتم
...

سلام سلام دوستان چطورید؟
من اومدم با یه عروسک خفنن دیگه😍😍😍
خودم که عاشق این کیوتم♥♥♥😍

______________deelvin.ir_____________

قد: ۱۵سانتی متر
تازه قابلیت اتوکشی به موها و شونه کشیدن هم داره.
قیمت با احترام: 80هزار تومان

***دوستان توجه کنید که تمامی طرح ها و نقش ها پذیرفته میشود.