سلام شیک و پیک های عزیز

شال مجلسی_وارداتی
شال، با کیفیت مزونی و طرحی شیک ومجلسی...

💝💝💝💝💝💝سلام شیک و پیک های عزیز💝💝💝💝💝💝💝💝

شال مجلسی_وارداتی
شال، با کیفیت مزونی و طرحی شیک ومجلسی
در 6رنگ🦋🦋

👒سرخور بسیار زیبا
👒ضدچروک
👒سبک
👒با کیفیت

💜فقط عمده
70000
**************************************
09211809525
@shik_0_pik.scarf
@shik_0_pik.scarf
**********************************
***