.
سلام ظهر دوشنبتون بخیرو شادی
یه کار متفاوت اوردم واستون
خیلی دلبره 
من که عاشق...

.
سلام ظهر دوشنبتون بخیرو شادی
یه کار متفاوت اوردم واستون
خیلی دلبره 🥰
من که عاشق بافتش شدم اولین عروسک پفکیمون
اسمشم میذارم پُفک😍
تجربه جالبی بود کار کردن بااین کاموا البته سختم بود
اما کاری بدون سختی وجود نداره😁
به دلبرشدنش می ارزه
.
سایر پفکمون با گوش ۱۷ سانت
.
.
.
.