سلام عزیزان روزتون بخیر و شادی
یه زیر لیوانی جذاب و زیبا طرح شاه عباسی 
بسیار مت...

سلام عزیزان روزتون بخیر و شادی🥰🤗
یه زیر لیوانی جذاب و زیبا طرح شاه عباسی
بسیار متفاوت و جذاب -نمای زیبایی
به لیوان و استکان شما میده امیدوارم دوست
داشته باشید خودم که خیلی دوستش دارم 👌😍
———-***********************************

لیوانی
لیوانی رزینی

متفاوت

اپوکسی