سلام عزیزان هنردوست
یک پست اب قند لازم داریم
انقد که قندو نباتن🥹
سفارش یه مامان ...

سلام عزیزان هنردوست🤩
یک پست اب قند لازم داریم😁
انقد که قندو نباتن🥹
سفارش یه مامان هنردوست🤩
نی نی پسر برای فرزند پسر سه سالشون❤️
نینی دختر برای نوزاد کوچولوشون❤️
اجی و داداش مهربون میرن پیش صاحبشون😌
قد ۲۰سانت و ۲۵سانت بدون حساب کلاه😎

مبارکتون باش🥺

نی