سنگ عقیق نقلی 

قیمت جفت 15 هزار تومن

جهت سفارش دایرکت درخدمتم

ارسال با پست به...

سنگ عقیق نقلی 🤩🤩

قیمت جفت 15 هزار تومن

جهت سفارش دایرکت درخدمتم💬

💥ارسال با پست به سراسر کشور💥🚚🚚
هزینه ارسال 20 هزار تومن

تصویر برداری از سنگ در حالت خیس📸💧💦
در صورت سفارش پولیش می شوند

میلاد امدادی 09934285236📞

هدیه