سنگ عقیق ژئود
ترکیبی از عقیق و کوارتز

قیمت جفت 10 هزار تومن

جهت سفارش دایرکت د...

سنگ عقیق ژئود🤩🤩
ترکیبی از عقیق و کوارتز

قیمت جفت 10 هزار تومن

جهت سفارش دایرکت درخدمتم💬

💥ارسال با پست به سراسر کشور💥🚚🚚
هزینه ارسال 20 هزار تومن

تصویر برداری از سنگ در حالت خیس📸💧💦
در صورت سفارش پولیش می شوند

میلاد امدادی 09934285236📞

هدیه