.
سینی دسته چرمی
ساخته شده از چوب گردو

ابعاد ۳۰*۲۵

       ...

.
سینی دسته چرمی
ساخته شده از چوب گردو

ابعاد ۳۰*۲۵