شال نخی خنک
بسیار با کیفیت و با ایستایی عالی
دور کامل دوخت 
اندازه:  ۷۵× ۲۰۰
تضم...

🌺شال نخی خنک
✅بسیار با کیفیت و با ایستایی عالی
✅دور کامل دوخت
✅اندازه: ۷۵× ۲۰۰
✅تضمین کیفیت و قیمت
✅تعداد محدود
💰قیمت: ۸۹۰۰۰

شال