شال نخی خنک  چاپ خیس  

________________________

از کالکشن بهار 
قواره 200 در 7...

شال نخی خنک چاپ خیس 😍

________________________🦋

از کالکشن بهار 🌺
قواره 200 در 75

________________________🦋

تعداد محدود
قیمت : 110.000 تومان

🔴هزینه ارسال 15.000
ولی برای خرید بیش از 2 قلم رایگان 🔴