شال چاپ خیس_وارداتی
شال، با کیفیت مزونی و طرحی شیک ومجلسی
در 7 رنگنخی

سرخور بسی...

شال چاپ خیس_وارداتی
شال، با کیفیت مزونی و طرحی شیک ومجلسی
در 7 رنگ🦋🦋نخی

👒سرخور بسیار زیبا
👒ضدچروک
👒سبک
👒با کیفیت

💜فقط عمده
70000
**************************************
09211809525
@shik_0_pik.scarf
@shik_0_pik.scarf
**********************************
***