شال چروک
نخی طرح دار
رنگ‌بندی شاد ۶تایی
خیلی نرم و راحت
عرض۷۰×۱۸۰
قیمت۱۶۰هزار
هز...

♨️♨️♨️💥شال چروک
💥نخی طرح دار🌹
💫رنگ‌بندی شاد ۶تایی🌹
💥خیلی نرم و راحت🌹
💥عرض۷۰×۱۸۰🌹
💫قیمت۱۶۰هزار🌹
💥هزینه ارسال به عهده مشتری🌹

💫 💥 💫 💥 💫 💥 💫 💥💥