‌
شب های خاص زندگیتون رو برای هم ماندگار کنید 
یه هدیه خاص و منحصربه فرد برای من...


شب های خاص زندگیتون رو برای هم ماندگار کنید😍🌠🌃
یه هدیه خاص و منحصربه فرد برای مناسبت ها🎁
ارسال به سراسر کشور📫📦

‎قیمت:

‎تابلو سایز A5 قیمت ۱۷۰ هزارتومن
‎تابلو سایز A5همراه با بارکد فایل صوتی قیمت ۱۹۰ هزارتومن

‎تابلو سایز A4 قیمت ۱۹۰ هزارتومن
‎تابلو سایز A4 همراه با بارکد فایل صوتی قیمت ۲۱۰ هزارتومن

‎فایل تکی 👈🏻90 تومان
‎فایل + بارکد 👈🏻 110 تومان