شعر سفارشِ شُمــا 

بی همگان بسر شود بی تو بسر نمیشود
زیادی بیوتیفول نیس این 
ه...

شعر سفارشِ شُمــا ❤️🍃

بی همگان بسر شود بی تو بسر نمیشود
زیادی بیوتیفول نیس این
هر شعری ک باش خاطره داری و اینجوری واست موندگار و ابدی میکنم✌️
_قیمتِ این کار چون 5 ردیف مرواریده 290 تومنه 💰
_بسته ب ردیف مرواریدهاش قیمتش میاد پایین
_جنسش استیله آبکاری طلاست رنگ ثابته ضد حساسیته

@hero.gallery_
@hero.gallery_
@hero.gallery_
@hero.gallery_

✨ ساختِ هر اونچه که تو ذهنتون دارید رو ب من بسپرین
✨تمامیِ کارها قابلیت ساخت با طلا نقره و استیل رو دارن
✨کارهای طلا و نقره بر اساس وزنِ کار برآورد میشن
✨کارهای استیل،آبکاری طلا شدن،ضدحساسیت و رنگ ثابتن
✨طراحی انواع چهره، اسمهای ترکیبی و حک صدا رو داریم
✨ نمونه کارها رو تو هایلایت گذاشتم