شلوار بغل زيپ 

فرى سايز

رنگ:مشكى، سبز 

قيمت:٤٢٨,٠٠٠

...........................

شلوار بغل زيپ 🇹🇷

فرى سايز

رنگ:مشكى، سبز

قيمت:٤٢٨,٠٠٠

…………………………….
بادى🇹🇷

سايز بندى(S,M,L)

مشكى

قيمت:٢٦٨,٠٠٠

ثبت سفارش از طريق دايركت و whatsapp
__________________