شلوار جین وارداتی مام دو رنگ
جنس جین
سایز ۲۸تا۳۳
دارای رنگبندی
قیمت بااحترام ۳۳۰...

شلوار جین وارداتی مام دو رنگ
جنس جین
سایز ۲۸تا۳۳
دارای رنگبندی
قیمت بااحترام ۳۳۰
برای سفارش دایرکت
@_pooshak_banovan_

راحتی خونگی مناسب کیفیت کیفیت روز