شما این ست موج رو دریابید
 ما هیچ ... ما نگاه...

لطفا مشخصات و قیمت در پست های ...

🌈شما این ست موج رو دریابید🌈
ما هیچ … ما نگاه…

🔔لطفا مشخصات و قیمت در پست های قبل چک کنید🙏

💡نکته ۱:معمولا چوب ها به طور طبیعی دارای گره،ترک و تاب هستند،ترمیم انها امری طبیعی است.
💡نکته ۲:ظروف چوبی به هیچ عنوان مناسب سرو غذای گرم نمیباشند.
💡نکته ۳:روغن های گیاهی معمولا ظروف چوبی را کاملا ضد اب نمیکنند(ضد اب بودن فقط با روغن های شیمیایی امکان پذیر است)

✋🏻شروط نگهداری از ظروف چوبی در هایلات مطالعه شود.

🌸ثبت سفارش از طریق دایرکت🌸