شمع استوانه 

- تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال 1401

- سایز شش سانت 

- رنگ سفید ،...

شمع استوانه

– تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال 1401

– سایز شش سانت

– رنگ سفید ، صورتی و قرمز

– پارافین کیفیت بالا

– اصل و درجه یک

– با میزان سوخت بالا

قیمت هر عدد با احترام 10/000 تومان