شمع عشق 

به قول شاعر چه شمع شاعرانه ای ، چه شمع عاشقانه ای 
شمع آوردم مخصوص مرا...

شمع عشق ❤😍

به قول شاعر چه شمع شاعرانه ای ، چه شمع عاشقانه ای 😂😂😂🤩😍🥰
شمع آوردم مخصوص مراسمات و عاشق های پیج❤یعنییی ببیین انقدرر اینا شمع های خفنی آن که یه بار بگیری عاشقشوووون میشی😍