شمع ژله‌ای با دانه قهوه

کد محصول ۶۰

ارتفاع ۷.۵ سانت
قطر ۵.۵ سانت
قیمت ۶۰ هزار ...

شمع ژله‌ای با دانه قهوه🕯🤎

کد محصول ۶۰

ارتفاع ۷.۵ سانت
قطر ۵.۵ سانت
قیمت ۶۰ هزار تومان

رنگ قابل سفارش می‌باشد. 🤎
هزینه ارسال افزوده می‌شود. 📬
برای سفارش دایرکت دهید. 📦

@nilcandless