شمع ژله‌ای با سنگ‌های رنگی

کد محصول ۶۲

ارتفاع ۷.۵ سانت
قطر ۵.۵ سانت
قیمت ۵۵ هز...

شمع ژله‌ای با سنگ‌های رنگی🕯🌈

کد محصول ۶۲

ارتفاع ۷.۵ سانت
قطر ۵.۵ سانت
قیمت ۵۵ هزار تومان

رنگ قابل سفارش می‌باشد. 🌈
هزینه ارسال افزوده می‌شود. 📬
برای سفارش دایرکت دهید. 📦

@nilcandless