شناسه محصول: 2414

 بلوز شلوارک خرگوشه جیبی

جنس نخ پنبه چاپ درجه یک
سایز 45 تا...

🔍 👈شناسه محصول: 2414👉

✅ بلوز شلوارک خرگوشه جیبی👌👌

✅جنس نخ پنبه چاپ درجه یک
سایز 45 تا 55 حدود 4تا 9سال
سایز 45 قیمت 140 تومن
سایز 50,55 قیمت 155 تومن

🗒️ توضیحات
به علت متفاوت بودن قواره لباس ها درهر تولیدی سانت لباس حتما چک شود.

🎨 رنگ ها
🖌️ کالباسی
🖌️ صورتی روشن
🖌️ گلبهی
🖌️ زرد
🖌️ پرتقالی
🖌️ مرجانی

📏 سایز بندی

🔴 سایز45: قدبلوز 45 / دورسینه 66 / قدشلوارک 36 / دورران 34 / دورباسن 68 / دورکمر 38 / بعدکشیدن 92

🔴 سایز50: قدبلوز 50 / دورسینه 70 / قدشلوارک 40 / دورران 38 / دورباسن 76 / دورکمر 40 / بعدکشیدن 100

🔴 سایز55: قدبلوز 55 / دورسینه 76 / قدشلوارک 45 / دورران 40 / دورباسن 82 / دورکمر 42 / بعدکشیدن 110