شونه خانومِ چوبی 
•
میدونین رآل میتونه این شونه چوبی رو تو اندازه دل خواهتون بس...

🤍 شونه خانومِ چوبی 🤍

میدونین رآل میتونه این شونه چوبی رو تو اندازه دل خواهتون بسازه ؟ 😍
میدونین شونه چوبی چقد موهاتونو براق و متعادل میکنه ؟ 😍

💙 ساخته شده با عشق از طرف رآل 💜

‏🌸 ‎رآل رو با لایک و نظراتتون حمایت کنید و بچه‌های چوبی مارو به دوستاتون معرفی کنید 🌸