صفای گل برگ در دلی می روید که در پهنای خاکش شور شکفتن دارد 
____________________...

صفای گل برگ در دلی می روید که در پهنای خاکش شور شکفتن دارد 😍
________________________________________
مشخصات کار کد ۱۰۰۰۱۱

قابل شستشو
براق
دارای گیره جهت نصب

ابعاد کاربشقاب
یک عدد ۳۰سانتی
یک عدد ۲۵سانتی
دو عدد۲۰سانتی
یک عدد ۱۵سانتی